Kommentarer

17.09.2022 13:18

Arne Berg

Hei igjen Tord! Vi skulle hatt ned ca. 10 granbusker på naboens eiendom så vi kan opprettholde utsikten mot Gardermoen. Fått godkjenning til dette fra dem. Buskene er vel ca. 3 meter høye. Pris?

08.09.2021 18:04

Randi Arild

Jeg rar kontakt på vegne av Statsrådhagen boligsameie. Vi trenger å få hogd ned 2 stor grantrær og et løvtrær nå i høst, samt rydding og fjerning av det som måtte bli etter hogst. Vi ønsker tilbud.